Tổ chức thi bé yêu môi trường

Sáng ngày 20/3/2018 Trường Mẫu giáo Mỹ Quang tổ chức cuộc thi bé yêu môi trường cấp trường.